USŁUGI HISTORYCZNE

 

Poszukiwania genealogiczne

Genealogie

Poszukiwania dokumentów

Kwerendy prasowe

Ustalanie stanów prawnych własności

Opracowania historyczne

Kwerendy tematyczne

USŁUGI ARCHIWISTYCZNE

 

Archiwizacja dokumentów

Porządkowanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów

Depozyt dokumentów

Niszczenie dokumentów

Digitalizacja dokumentów

Serwis archiwum

Instrukcje kancelaryjne

Szkolenia i audyty

Organizacja archiwum


 

KONTAKT


Wpis do rejestru przechowawców akt

Spółka posiada polisę OC na kwotę 1 mln zł

KRS: 0000450070

NIP: 947-197-50-42

REGON: 101027239

tel./fax 42 682 85 35

kom. +48 79 36 97 153

kom. +48 50 24 84 460
biuro@archivia.com.pl

Archivia usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna

ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź